Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 04 2020

kinkaaa
13:53
Moja soup to tak jakby moja soul.
— ja
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viapyotrus pyotrus
kinkaaa
13:53
1273 eaf6
Reposted fromteijakool teijakool viapyotrus pyotrus
kinkaaa
13:48
0108 b2e3
Reposted fromdunjazada dunjazada viapyotrus pyotrus
kinkaaa
13:47
3915 87c3 500
Reposted from1911 1911 viapyotrus pyotrus
kinkaaa
13:47
kinkaaa
13:47
Każdy z nas w sobie nieraz umiera, więc życzę wszystkim nie zważywszy na wiarę, czy tez na jej brak, wewnętrznego zmartwychwstania.  Miłością. Miejcie piękny czas.  
— Fismoll
kinkaaa
13:46
Co jakiś czas, absolutnie mimowolnie, ktoś uczy nas czegoś o nas samych.
— Ian McEwan
kinkaaa
13:46
kinkaaa
13:46
kinkaaa
13:46
kinkaaa
13:46
kinkaaa
13:46
Być razem nie oznacza aktywnie asystować w sprzątaniu bałaganu partnera. Oznacza czekać cierpliwie i kibicować, zajmując się jednocześnie własnym bałaganem. Wierzyć głęboko, że przyjdzie taki czas, kiedy wspólnie odpoczniemy po wysiłku, jaki każde z nas włożyło w sprzątanie samego siebie.

January 08 2020

kinkaaa
11:16
kinkaaa
11:16

January 05 2020

kinkaaa
05:27
kinkaaa
05:27
kinkaaa
05:27
9673 2ecf
To już z miesiąc.

January 01 2020

kinkaaa
04:40
1070 f810 500
Reposted fromsaver saver viatouchthesky touchthesky

December 31 2019

kinkaaa
12:59
kinkaaa
12:59
Prawie każda kobieta pragnie romantycznego i dobrego mężczyznę. Ale prawie żadna nie przyzna się, że gdy gasną światła pragną niegrzecznego chłopca. Mężczyzna powinien sprawić, że kobieta będzie miała mokre majtki, a nie oczy.
— Krzysztof Michowski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl