Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 08 2020

kinkaaa
11:16
kinkaaa
11:16

January 05 2020

kinkaaa
05:27
kinkaaa
05:27
kinkaaa
05:27
9673 2ecf
To już z miesiąc.

January 01 2020

kinkaaa
04:40
1070 f810 500
Reposted fromsaver saver viatouchthesky touchthesky

December 31 2019

kinkaaa
12:59
kinkaaa
12:59
Prawie każda kobieta pragnie romantycznego i dobrego mężczyznę. Ale prawie żadna nie przyzna się, że gdy gasną światła pragną niegrzecznego chłopca. Mężczyzna powinien sprawić, że kobieta będzie miała mokre majtki, a nie oczy.
— Krzysztof Michowski
kinkaaa
12:59
kinkaaa
12:59
1602 6021 500
- Maciej Wierszycki
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viatouchthesky touchthesky
kinkaaa
12:59
1492 dd17 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatouchthesky touchthesky
kinkaaa
12:58
1290 d0cb 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viatouchthesky touchthesky
kinkaaa
12:58
1474 3d00 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatouchthesky touchthesky
kinkaaa
12:58
Jeśli zostałeś brutalnie złamany, ale wciąż masz odwagę, by być łagodnym dla innych, zasługujesz na miłość głębszą niż sam ocean.
— Nikita Gill
Reposted frommefir mefir viatouchthesky touchthesky
kinkaaa
12:56
kinkaaa
12:56
kinkaaa
12:56
kinkaaa
12:54
kinkaaa
12:54
Często zastanawiała się nad istotą miłości. Czy jest taka miłość, która nigdy nie przechodzi, na którą nie ma lekarstwa, której nie ruszą żadne rzeki, czasy, czołgi, góry, morza, lądy, złe i dobre wiatry, wróżki czytane z gwiazd, obłoki bez nieba? Czy jest taka miłość, która mimo połamanych skrzydeł czeka? Mimo upływu lat czeka? Mimo rozbitego szkła czeka? Czy istnieje miłość, której nie zabiją żadne słowa, nie zasypie żaden śnieg, żadna burza nie ruszy? I mimo przerwy w zdarzeniach, mimo braku dotyku i ciepła tęskni? Nieporuszona żyje wciąż? Nadzieją?
— Kaja Kowalewska "Play listy, czyli nie wszystkie fobie są o miłości"

December 26 2019

kinkaaa
03:50
9208 4a07
Reposted fromexistential existential
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl