Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 22 2017

kinkaaa
02:26
Poza tym jest na świecie taki rodzaj smutku, którego nie można wyrazić łzami. Nie można go nikomu wytłumaczyć. Nie mogąc przybrać żadnego kształtu, osiada cicho na dnie serca jak śnieg podczas bezwietrznej nocy.
— H. Murakami
Reposted fromcorvax corvax viaxannabelle xannabelle
kinkaaa
02:26
8892 6dc5 500
Reposted from3ch0 3ch0 viaxannabelle xannabelle
kinkaaa
02:26
Bo jakże żegnać się z czymś, czego już nie ma.
— W.Gombrowicz
Reposted fromawkwardx awkwardx viaxannabelle xannabelle
kinkaaa
02:25
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxannabelle xannabelle
kinkaaa
02:24
6166 a9de
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viaxannabelle xannabelle
kinkaaa
02:24
kinkaaa
02:23
Każdy, kto czyta, miał to przynajmniej raz w życiu.
Zamykasz książkę, przesuwasz dłonią po okładce, patrzysz na nią jeszcze raz i wiesz, że nawet jeśli nigdy już do niej nie wrócisz, zostanie w Tobie to coś. To nieuchwytne i nienazwane coś, które zamieszka w sercu i wspomnieniach i sprawi, że jakiś aspekt tego świata będzie widziany już inaczej.
— whiteplate.blogspot.com
Reposted fromell ell viaxannabelle xannabelle
kinkaaa
02:23
  Wszystko wydaję się bardzo proste, dopóki nie zaczynasz się nad tym zastanawiać.
— Audrey Niffenegger - Zaklęci w czasie
Reposted fromIriss Iriss viaxannabelle xannabelle
kinkaaa
02:23
I nie ma żadnej gwarancji, że raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele.
— M. Hłasko
kinkaaa
02:22
7954 0bbe 500
Reposted fromdead-zireael dead-zireael viaxannabelle xannabelle
02:19
My soul is made of sadness and loneliness
— (via permeate)
Reposted fromunco unco viapyotrus pyotrus
kinkaaa
02:19
9139 c61a 500
Reposted fromparamour paramour viapyotrus pyotrus
02:19
4711 bd45

thedeity:

Museum of Broken Relationships, Zagreb, Croatia

Reposted fromrainbowfuck rainbowfuck viapyotrus pyotrus
kinkaaa
02:19
9230 ad8a
Reposted frommisza misza viapyotrus pyotrus
02:12
6381 0ebd 500
Reposted fromfreakish freakish viapyotrus pyotrus
kinkaaa
02:10

Sekret 5

Kobieta widzi, że zachowuje się jak kretynka, ale nie jest w stanie z tym nic zrobić

Spogląda na siebie z góry i nie jest w stanie uwierzyć: naprawdę ta wrzeszcząca, historyczna wariatka to ja? Przecież zachowuję się jak debilka. Mogłabym to załatwić na spokojnie, przypierdalam się o jakieś bzdety.

I robi awanturę dalej.

— Piotr C. siedzi w mojej głowie.
Reposted fromlovvie lovvie viapyotrus pyotrus
kinkaaa
02:07
Podobno nie wszystko można odzyskać. I nie każde niebo można naprawić. 
— Kaja Kowalewska
Reposted fromlovvie lovvie viapyotrus pyotrus
kinkaaa
02:03
 Ludzie zazwyczaj nie mają pojęcia jak bardzo się starasz i jak bardzo Ci zależy, dopóki nie przestaniesz.
— może to klucz do sukcesu?
Reposted fromlovvie lovvie viapyotrus pyotrus
kinkaaa
02:03
4788 bd0f 500
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viapyotrus pyotrus
kinkaaa
02:02
Związek z odpowiednią osobą to wolność, a nie ograniczenie.
— Beau Taplin
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viapyotrus pyotrus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl