Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2018

11:21
1729 94ae

franryott:

I actually can’t cope with this

kinkaaa
11:19
kinkaaa
11:19
11:19
kinkaaa
11:19
kinkaaa
11:19
kinkaaa
11:19

November 07 2018

kinkaaa
10:23
6655 e808
kinkaaa
10:21
Tak naprawdę wymagania kobiet sprowadzają się do dwóch rzeczy: chcą trochę twojego czasu i twojej uwagi. Chcą czuć, że są dla ciebie ważne. Reszta to dekoracje.
— Piotr C. "# to o nas"
kinkaaa
10:21
Jest takie spojrzenie, którym patrzymy tylko na jedną osobę.

November 02 2018

kinkaaa
15:07
Wszystkim zakochanym kobietom mogę podpowiedzieć: szukajcie szacunku.
— "Miłość w kawalerce w Kutnie" Wysokie Obcasy, 25.04.2015
kinkaaa
15:07
2424 c28a 500
Newsweek
Reposted frompiehus piehus viadziiewczynkaxd dziiewczynkaxd

October 26 2018

kinkaaa
08:25
1719 6e1e 500
kinkaaa
08:25
kinkaaa
08:25

October 21 2018

kinkaaa
23:30
kinkaaa
23:29
6023 daaa 500
Reposted fromslodziak slodziak viahereyes hereyes
kinkaaa
23:24
9191 ef75 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
kinkaaa
23:24
4280 c2c1 500
Reposted fromoll oll vialiliowadusza liliowadusza
kinkaaa
23:23
9194 a77d 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl