Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 20 2019

kinkaaa
11:36
2535 da15

November 14 2019

kinkaaa
12:36
Pamiętaj, że możesz na mnie liczyć. Razem być może zwariujemy, ale na pewno sobie poradzimy.
— Aleksandra Steć

November 13 2019

kinkaaa
02:13
Zestarzejmy się razem. Będziemy się ścigać wózkami elektrycznymi. I chodzić na randki do lekarza. Jeździć do sanatorium. I wiedzieć wszystko najlepiej. Każdego ranka ja będę zakładał Ci aparat słuchowy, a Ty mi wkładała sztuczną szczękę. I będziemy tak pomarszczeni, że będziemy robić cosplay'e rodzynek. Będziemy bić się laskami jak w gwiezdnych wojnach. Ty zaczniesz robić na drutach, a ja budować domki dla ptaków. Będziemy największymi celebrytami w klubie seniora. A z rana będziemy jeździć komunikacją miejską na drugi koniec miasta, bo tam cebula o trzy grosze tańsza. Takiej miłości chcę i kropka.
— Autor nieznany
Reposted from12czerwca 12czerwca viatouchthesky touchthesky
kinkaaa
02:13
kinkaaa
02:13
kinkaaa
02:12
Najpiękniejszy rodzaj szczęścia to ten, w którym czujesz, że wszystko jest tak, jak powinno. Nie chodzi o wielkie, niesamowite wydarzenia, które zmieniają twoje życie o 180 stopni, tylko o spokój ducha, o zasypianie z poczuciem, że twoje jutro jest bezpieczne, a wszystkie sprawy są poukładane.
— Marta Kostrzyńska
kinkaaa
02:12
02:12
Największy prezent dostajesz wtedy, kiedy ktoś postanowi podarować Ci pół godziny, godzinę, albo całe popołudnie i ten czas jest tylko dla Ciebie.
— (via
kinkaaa
02:11
to jest powód do płaczu
kinkaaa
02:10
kinkaaa
02:10
Wrażliwość jest formą inteligencji, nie ma sensu wyjaśniać jej tym, którzy jej nie mają.
— znalezione.
kinkaaa
02:09
kinkaaa
02:09

November 02 2019

kinkaaa
23:13

October 26 2019

kinkaaa
22:15
8375 4c6f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
kinkaaa
22:12
8555 4520 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma
kinkaaa
22:12
8581 5d59 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma
kinkaaa
22:10
8153 5bd6 500
kinkaaa
22:09
3819 18d4
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera
kinkaaa
22:08
1932 fcf2 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl