Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

kinkaaa
10:02
kinkaaa
10:01
3933 4d59
Reposted frominspire inspire viaNocturia Nocturia
10:00
7569 3245 500

i miss you so much.

Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaNocturia Nocturia
kinkaaa
10:00
- Nie lubi pan mówić o sobie, co?
- Ja nawet myśleć o sobie nie lubię.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakarlaaa karlaaa
kinkaaa
10:00
czasem mam lat cztery
a czasem cztery tysiące
— staff
kinkaaa
09:59

Mogę być aż za dobra w byciu samotnym.

— Grey's Anatomy
Reposted fromkarna karna viakarlaaa karlaaa
kinkaaa
09:59
9316 bf2a 500
Jeszcze jeden...
Reposted fromnivea nivea viakarlaaa karlaaa
kinkaaa
09:59
Coś jeszcze się zdarzy między nami, bo na razie się za mało stało.
— Świetlicki
Reposted fromunr-eal unr-eal viatake-care take-care
kinkaaa
09:59
Jeśli ktoś był przez długi czas zakochany w wyjątkowo destrukcyjny sposób, będzie nadal posługiwał się logiką, o której dobrze wie, że jest fałszywa, będzie dokonywał posunięć, co do których ma świadomość, że przyniosą mu wyłącznie rozczarowanie. I z upływem czasu coraz wyraźniej będzie dostrzegał, że wszystko co zrobił, było niewłaściwe. Najdziwniejszą rzeczą, nad którą człowiek wcale się nie zastanawia, jest to, że nasza zdolność do logicznego myślenia nawet w najgorszych momentach nie przestaje działać i choć nie potrafi przeciwstawić się sile uczuć, z bezlitosną szczerością wciąż nam podszeptuje, że większość naszych poczynań nie przyniesie żadnego rezultatu oprócz spotęgowania miłości i zwiększenia bólu.
— Orhan Pamuk "Muzeum niewinności"
kinkaaa
09:57
Z poduszką mi do twarzy.
Reposted fromsatyra satyra viakarlaaa karlaaa
kinkaaa
09:57
Za dużo myślę
Za bardzo chcę
Za mocno czuję
Za gęsto śnię.
— maria peszek
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viakarlaaa karlaaa
kinkaaa
09:57
9344 37df 500
kinkaaa
09:56
Chciałabym Ci wystarczać. Tak idealnie. Pasować do bioder, marzeń i Twojego domu. Już zawsze. Na zawsze. Być.
— rzuć wszystko i chodź się całować
Reposted fromojkomena ojkomena viatake-care take-care
kinkaaa
09:54
u mnie w mieszkaniu są na zmianę okresy idealnego porządku i skrajnego bajzlu, taka syfusoida
— internetsowe Definicje Mojego Życia (via bash)
Reposted fromgoaskalice goaskalice viaphilomath philomath
kinkaaa
09:54
1175 fb61
kinkaaa
09:54

Zatracone młode dusze tańczą pojebane tango...

- Bisz

July 09 2015

11:48
8032 9b52 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaanakarenina anakarenina
kinkaaa
11:48
Szybko nauczyłam się, że można się śmiać, nie odczuwając ani trochę radości. To tak jak z płaczem - można przecież płakać, nie roniąc łzy.
— Lena Katarina Swanberg
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaanakarenina anakarenina
kinkaaa
11:48
4075 4999
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viaanakarenina anakarenina
kinkaaa
11:47
9938 8a93
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viaEvowe Evowe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl