Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 07 2019

kinkaaa
12:53
7069 d035
Reposted fromkrzysk krzysk viapyotrus pyotrus
kinkaaa
12:53
3230 c074
Reposted fromxalchemic xalchemic viapyotrus pyotrus

February 26 2019

kinkaaa
19:35
5199 f798
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
19:35
9604 7af7
kinkaaa
19:35
5048 5f45
Reposted from4777727772 4777727772 viasarazation sarazation
kinkaaa
19:34
1850 dffa
Reposted fromkarahippie karahippie viawszystkodupa wszystkodupa
19:33
0303 c0f5
Reposted fromruthieful ruthieful viamiimi miimi
kinkaaa
19:33
kinkaaa
19:33
1678 fd35 500
Reposted frompsychedelix psychedelix viawszystkodupa wszystkodupa
kinkaaa
19:33
8932 0eae
Reposted fromesmerra esmerra viamiimi miimi
kinkaaa
19:32
4648 7ba3 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viamiimi miimi
kinkaaa
19:32
9307 7972
Reposted fromkarahippie karahippie viasentymentalna sentymentalna
kinkaaa
19:32
Dobrze mi z moim mężem: podoba mi się jego ciepło, jego wielkie ciało, jego obecność, jego żarty i historyjki, i to, co czyta, i to, że lubi spacerować i chodzić na ryby i lubi świnie, i lisy, i małe zwierzęta, i jest szczery, i nie jest zarozumiały ani żądny sławy, i okazuje mi swoje zadowolenie, kiedy mu gotuję, i radość, kiedy jestem czymś zajęta, wierszem lub ciastem, i jest zmartwiony, kiedy jestem nieszczęśliwa, i chce zrobić cokolwiek, żebym mogła zwyciężać w swoich wewnętrznych zmaganiach i rozwijać w sobie odwagę i filozoficzny dystans. Kocham jego dobry zapach i ciało, które pasuje do mojego, jakby je robili na miarę razem z moim. Te pojedyncze kawałki, które można czasami znaleźć u tego lub tamtego chłopca, które sprawiały, ze stawałam się ich kawałkiem, wszystkie zebrały się w moim mężu. Więc nie chcę już niczego szukać: nic więcej mi już nie potrzeba.
— Sylvia Plath, Dzienniki, piątek, 12 grudnia 1958.
Reposted frommhsa mhsa viasentymentalna sentymentalna
kinkaaa
19:30
"Pewien mądry człowiek powiedział kiedyś: „Nie da się odnaleźć miłości tam, gdzie jej nie ma, ani ukryć jej tam, gdzie naprawdę istnieje”. Pomyśl o tym".
— Leisa Rayven - "Zły Romeo"
Reposted fromWilalena Wilalena viasentymentalna sentymentalna

November 08 2018

11:21
1729 94ae

franryott:

I actually can’t cope with this

kinkaaa
11:19
kinkaaa
11:19
11:19
kinkaaa
11:19
kinkaaa
11:19
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl