Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2018

kinkaaa
09:52
Wybaczenie to zapach, który fiołek zostawia na stopie, która go zdeptała"
— Mark Twain
kinkaaa
09:52
kinkaaa
09:52
kinkaaa
09:52
kinkaaa
09:52
Irytował mnie najbardziej na świecie. Z wzajemnością. A jednocześnie miałam do niego cierpliwość, paradoksalnie pomimo jej braku. Również z wzajemnością. Byliśmy kroplą i skałą. Czasem wytrwałości. Przemian wskazówkami zegara. Przeświadczeniem.
— Magda Wojciechowska

April 16 2018

kinkaaa
01:32
Reposted fromLane Lane viaphilomath philomath
kinkaaa
01:31
6661 eb12 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
kinkaaa
01:31
6665 e475
Reposted fromEtnigos Etnigos
kinkaaa
01:30
6671 50ad
Reposted fromEtnigos Etnigos
kinkaaa
01:30
kinkaaa
01:30
kinkaaa
01:29
3801 d1cf
Reposted fromEtnigos Etnigos viaphilomath philomath
kinkaaa
01:29
kinkaaa
01:28
6929 d3ab
Reposted fromEtnigos Etnigos
kinkaaa
01:28
3621 6a67
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaphilomath philomath
kinkaaa
01:27
I nagle w Twoim życiu pojawia się osoba, która nic od ciebie nie wymaga, wręcz przeciwnie, pragnie dać ci więcej niż posiadasz, dużo więcej niż ty możesz dać jej. Chce cię bezinteresownie naprawić, uszczęśliwić, ochronić, nie chce cię zmieniać bo ceni za to, jaka jesteś naprawdę. Tak po prostu chce ci coś dać, tak po prostu lubi z tobą rozmawiać i cię rozumie, tęskni, martwi się i troszczy, obiecuje że nigdy nie zostawi, nie skrzywdzi. I tak po prostu jest w twoim życiu obecna, bez warunków i zasad. 
Reposted frompaniwer paniwer viaolczimusial olczimusial
kinkaaa
01:27
Pewien rodzaj masochizmu jest mi bliski. Koleżanka opowiadała, że przechowuje list od nieżyjącej już babci. W chwilach depresji czyta ten list, by płacząc zejść na samo dno rozpaczy. I ja to rozumiem.
— Andrzej Grabowski
Reposted frompaniwer paniwer viaolczimusial olczimusial
kinkaaa
01:25
7213 78d2 500
Reposted frominto-black into-black viaAmericanlover Americanlover
kinkaaa
01:25

20 Historical Photos


John Lennon giving the autograph, with his future killer Mark Chapman, few hours before death.

Destroying the Berlin Wall

Osama bin Laden with his family visiting Falun in Sweden in 70′.

The Beatles at the beginning of their career.

Elvis Presley in the army.

Meeting of Pope Pius XI with Adolf Hitler.

The new capital of Brasil – Brasilia is being built.

Che Guevara and Fidel Castro.

One of the first McDonald’s restaurant.

Titanic, 1912.

First Google Team, 1999.

An example of racial segregation.

Evolution of the Coca-Cola bottles. Years: 1899, 1900, 1915, 1916, 1957, 1986.

The Beatles, 1957. John Lennon – 16 years old, George Harrison and Paul McCartney – 15.

ENIAC – computer constructed in years 1943-45 in USA.

Charlie Chaplin and Mahatma Gandhi.

Albert Einstein among other scientists.

Jesus Christ from Rio Being built.

George W. Bush being told about 9/11...

Ku Klux Klan member being operated in one of the hospitals in Alabama.

kinkaaa
01:22

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapyotrus pyotrus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl